Jak działają nowoczesne pompy ciepła?

pompa-ciepla3

Osoby, które w najbliższym czasie planują skorzystać z dobrodziejstwa nowoczesnych pomp ciepła powinny dowiedzieć się nieco więcej o ich mechanizmie działania. Niezależnie od rodzaju wybranego urządzenia ogólna zasada działania pompy ciepła jest identyczna. Specjalne urządzenie odpowiada za pobranie energii z zewnątrz, a następnie automatycznie przekształcą ją w ciepło użytkowe.

Z jakich elementów składa się pompa ciepła?

Pompy ciepła (zobacz takie: https://www.emanta.pl/pompy-ciepla) składają się z dolnego źródła, czyli specjalnego miejsca z którego system może odebrać energię. Ogromną rolę odgrywa parownik, który odpowiada właśnie za pobranie ciepła z dolnego źródła i za dostarczenie do go obiegu wewnętrznego danej pompy. W nowoczesnych pompach ciepła spotkać można także sprężarki, zawór rozprężnego i skraplacz, który pobiera ciepło z obiegu wewnętrznego, a następnie transportuje je do obiegu górnego źródła. Jeżeli chodzi o wspomniane górne źródło, to jest to nic innego jak instalacja centralnego ogrzewania albo instalacja ciepłej wody użytkowej.

Jak to działa?

Do obiegu wewnętrznego pompa ciepła z dolnego źródła (powietrza, wody, gruntu) przekazywana jest automatycznie przez czynnik chłodniczy, który jest stale obecny w obiegu pompy. W trakcie opisywanego obiegu dochodzi do przemian termodynamicznych. Specjalny czynnik o określonych parametrach ma zdolność do odbierania energii bezpośrednio z dolnego źródła, a następnie do przekazania jej w postaci ciepła do górnego źródła. Jeżeli chodzi o drogę powrotną, to zawór rozprężny odpowiada za rozprężenie i ochłodzenie czynnika, który powraca do parownika, dzięki czemu cały cykl rozpoczyna się od zera.