Czy u dewelopera można złożyć reklamację?

Firma deweloperska Dom Development to podmiot, od którego możemy kupić mieszkanie w bezpieczny, legalny sposób. Stosunkowo rzadko zdarza się, że nieruchomości posiadają wady nieopisane w umowie bądź nie spełniają oczekiwań kupujących, ale z taką sytuacją również możemy mieć do czynienia. Wada może być widoczna od razu bądź po jakimś czasie od odbioru nieruchomości. U dewelopera można wtedy złożyć reklamację, która wymusi na nim usunięcie uznanej usterki.

Ocena stanu nieruchomości

Nieruchomość należy dokładnie sprawdzić już przy jej odbiorze. Może nie wystarczyć samodzielne jej przejrzenie. Warto będzie zabrać ze sobą zaufanego fachowca, który dokładniej i wnikliwie oceni stan wykończenia lokalu i zweryfikuje, czy zgadza się on z tym, co deweloper zadeklarował w umowie deweloperskiej. Mamy pełne prawo na skorzystanie z rady fachowca (czy jakiejkolwiek innej osoby).

Wszystkie wady, które znajdziemy wraz z fachowcem, należy wpisać w protokole odbioru nieruchomości. Deweloper będzie wtedy mieć 14 dni na uznanie bądź odrzucenie wad, a w ciągu 30 dni musi wskazane wady usunąć. Gdy wada zostanie odrzucona, mamy prawo domagać się uzasadnienia i wyjaśnień. Jeśli usterki są na tyle duże, że uniemożliwiają wprowadzenie się, nie należy podpisywać protokołu odbioru, a zażądać jak najszybszej naprawy i nowej daty odbioru. 

Późniejsza reklamacja

Reklamację u dewelopera można złożyć nie tylko w momencie odbioru kluczy do nieruchomości, ale też aż przez następne 5 lat od tego momentu. Niektóre wady mogą nie być widoczne w pierwszej chwili bądź wychodzą na jaw przy użytkowaniu nieruchomości, ale przed takimi sytuacjami również chroni prawo. Reklamacja w okresie dłuższym niż 5 lat po odbiorze kluczy może nastąpić tylko wtedy, kiedy deweloper zataił przed nami jakąś poważną wadę budynku czy w instalacji, która wpływa na nasz lokal.

Jeśli deweloper nie rozpatrzy (uzna bądź odrzuci) ani nie naprawi wady w wyznaczonym terminie, możemy wejść na drogę sądową. Polskie prawo pozwala w takiej sytuacji nawet na zażądanie odstąpienia od umowy i pełnego zwrotu poniesionych kosztów z nią związanych bądź na obniżenie ceny nieruchomości (adekwatne do usterki). Sąd może też prawnie zobowiązać dewelopera do uznania oraz naprawy szkody.