Środki ochrony roślin: co powinieneś o nich wiedzieć?

środki ochrony roślin

‍Stosowanie środków ochrony roślin jest kluczowym elementem nowoczesnego rolnictwa. W każdym roku rolnicy na całym świecie stosują od 200 do 250 różnych substancji aktywnych na swoich uprawach, aby chronić je przed chorobami lub zwalczać szkodniki. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie ogólnego przeglądu środków ochrony roślin i ich roli we współczesnym rolnictwie. 

Co to są środki ochrony roślin?

Środki ochrony roślin to środki chemiczne stosowane do zwalczania szkodników i chorób w uprawach rolnych. Środki te mają za zadanie chronić uprawy przed szkodnikami, chwastami i chorobami. Są one stosowane zarówno w systemach rolnictwa ekologicznego, jak i konwencjonalnego. Środki ochrony roślin są powszechnie stosowane w formie oprysków, proszków, granulek lub poprzez wstrzykiwanie do gleby wokół roślin. Niektóre z nich są stosowane jako roztwory, które miesza się z wodą i stosuje jako oprysk, podczas gdy inne są stosowane jako pyły. Mogą być również stosowane jako zabiegi na nasionach lub nakładane jako powłoka wokół nasion przed sadzeniem. Wiele środków ochronnych ma różne formuły w zależności od sposobu ich stosowania.

Jak działają środki ochrony roślin?

Środki ochrony roślin mają na celu ochronę roślin przed szkodnikami i chorobami poprzez uniemożliwienie tym organizmom żerowania na uprawach lub ich uszkadzania. Działanie polega na zakłócaniu zdolności szkodników i chorób do odżywiania się i rozmnażania. Robią to poprzez uszkadzanie szkodników lub chorób albo poprzez ich zabijanie. Sposób działania decyduje o jego skuteczności. Środki ochrony roślin mogą być selektywne, co oznacza, że będą zabijać tylko niektóre szkodniki i choroby, lub nieselektywne, co oznacza, że zabijają wiele szkodników i chorób.

Który rodzaj środka ochrony roślin jest dla Ciebie odpowiedni?

Środki ochrony roślin można ogólnie podzielić na dwie kategorie – kontrola biologiczna i kontrola chemiczna. Kontrola biologiczna jest stosowana do zwalczania szkodników i chorób poprzez wprowadzenie innych organizmów, które są albo pasożytami albo drapieżnikami docelowego szkodnika lub choroby. Przykładem biologicznego środka kontroli jest Bacillus thuringiensis (Bt), który jest stosowany do zwalczania gąsienic w kukurydzy i innych uprawach. Kontrola chemiczna polega na stosowaniu syntetycznych środków chemicznych do zwalczania szkodników i chorób. Kontrola chemiczna może być stosowana przed lub po pojawieniu się szkodników lub chorób.