Czym są środki chwastobójcze i jak zwalczają chwasty?

Czym są środki chwastobójcze i jak zwalczają chwasty

Środki chwastobójcze to środki chemiczne stosowane do zabijania chwastów i zapobiegania ich wzrostowi. Kiedy chwasty rosną w niewłaściwym miejscu, konkurują z uprawami o światło, wodę i składniki odżywcze. Może to zmniejszyć plony i mieć negatywny wpływ na zysk rolnika. Herbicydy totalne mogą być stosowane przedemercyjnie lub powschodowo w celu zwalczania chwastów. Herbicyd to termin parasolowy dla szeregu środków chemicznych przeznaczonych do kontroli niepożądanej roślinności (chwastów). Istnieją różne rodzaje herbicydów, które są ukierunkowane na różne etapy wzrostu roślin i mają różne mechanizmy działania.

Jak działają środki chwastobójcze?

Większość herbicydów totalnych to środki systemiczne, ponieważ są one aplikowane do gleby i pobierane przez korzenie chwastów. Przemieszczają się w górę rośliny przez ksylem, aż docierają do liści i punktów wzrostu, gdzie zakłócają oddychanie komórkowe i powstrzymują roślinę przed tworzeniem nowych komórek. Środki chwastobójcze, które zabijają tylko nadziemne części rośliny, nazywane są herbicydami totalnymi. Herbicydy totalne zabijają tylko te części rośliny, które wchodzą w kontakt z substancją chemiczną. Takie preparaty znajdziesz w sklepach ogrodniczych, np. https://ogrodniczy.com/herbicydy-totalne.

środki chwastobójcze w butelce

Rodzaje herbicydów i ich mechanizm działania

  • Glifosat – Glifosat jest powszechnie stosowany jako środek przedwschodowy w celu powstrzymania kiełkowania chwastów oraz jako środek powschodowy w celu zabicia chwastów, które już się pojawiły. Glifosat wiąże się i hamuje enzym zwany syntazą EPSP, który jest zaangażowany w produkcję aminokwasów. Przerywa to proces fotosyntezy, który jest potrzebny do wzrostu roślin. Glifosat jest nieselektywny, więc może zabijać rośliny, które nie są przeznaczone do zwalczenia. Dzięki temu jest przydatny do pozbywania się chwastów, które wykiełkowały, ale nie jest tak przydatny do zabijania chwastów, które jeszcze się nie pojawiły.
  • Metylowane oleje z nasion – oleje z nasion są stosowane na uprawach takich jak rzepak, kukurydza, len, soja i słonecznik. Metylowane oleje z nasion zatrzymują kiełkowanie chwastów poprzez hamowanie produkcji etylenu, który jest potrzebny do podziału komórek. Są one nieselektywne i mogą zabijać zarówno młode uprawy, jak i chwasty. Niestety, herbicydy te uniemożliwiają również zapylanie się kukurydzy. Metylowane oleje do nasion mogą być stosowane jako środek przedwschodowy, gdy gleba jest przygotowana do sadzenia.